Marcin Budzik - Lekarz stomatolog


Studia

AM Wrocław – wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Doświadczenie

Jako student uczestniczył w wielu kółkach naukowych (z chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej). Przez kilka lat asystował chirurgowi szczękowo-twarzowemu przy zabiegach z zakresu chirurgii jamy ustnej. Był także wolontariuszem na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej. Od 2009 roku zajmuje się endodoncją mikroskopową. Zdobywał doświadczenie w wielu wrocławskich gabinetach ,aby w roku 2011 otworzyć własny, pozwalający na realizację własnych wizji leczenia i obsługi pacjentów. W chwili obecnej skupia się na implantologii, mikro i periochirurgii, oraz okluzji jako głownego czynnika planowania leczenia stomatologicznego.

Jest członkiem międzynarodowego, niemieckiego i polskiego stowarzyszenia implantologicznego (ICOI, DGOI, PSI). W 2014 roku uzyskał licencje Praktyki Implantologicznej Polskiego stowarzyszenia implantologicznego.

Stara się ciągle doskonalić umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Prywatnie

Mąż i ojciec

Zainteresowania

Wszystko co związane ze stomatologią , muzyka

Umiejętności

Implantologia

Proste oraz zaawansowane zabiegi z zakresu implantologii i implantoprotetyki (m.in. sterowana regeneracja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej )

Periodontologia

Kompleksowe leczenie periodontologiczne, oraz zabiegi z zakresu periochirurgii (takie jak sterowana regeneracja tkanek, wydłuzanie koron, przykrywanie recesji )

Leczenie endodontyczne (kanalowe) pod mikroskopem

Zaawansowane leczenie endodontyczne (kanałowe) pod mikroskopem , w tym usuwanie złamanych narzędzi, udrożnianie kanalów, naprawa perforacji, resekcje wierzchołków korzeni zębów ze wstecznym wypełnieniem.

Chirurgia

Ekstrakcje zębów , w tym także ekstrakcje zębów zatrzymanych (ósemek, zębów mądrości) , hemisekcje, resekcja wierzchołka korzeniowego ze wstecznym wypełnieniem.

Protetyka

Proste i zawansowane leczeni protetyczne (korony,licówki, mosty, protezy) . Kompleksowe planowanie leczenia protetycznego.

Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze zębów, higienizacja i inne podstawowe zabiegi stomatologiczne.

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów żywych i martwych