Opracowanie i wypełnienie ubytku zęba 120 zł – 150 zł
Wybielanie zębów metodą gabinetową z użyciem lampy 800 zł
Wybielanie zębów (metoda nakładkowa) – 1 łuk 400 zł
Wybielanie zębów po leczeniu endodontycznym – 1 ząb 100 zł – 150 zł
Fluoryzacja kontaktowa, znoszenie nadwrażliwości 50 zł
Badanie stomatologiczne z instruktażem higieny 50 zł
Konsultacja z poradą 50 zł
Znieczulenie nasiękowe, przewodowe,miejscowe komputerowe SleeperOne 0 zł